NOW levert casino’s meer dan € 41 miljoen op

Op 10 juli 2020 heeft het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een register van de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) gepubliceerd. In het register zijn alle bedrijven opgenomen die in de eerste aanvraagperiode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 een voorschot op…

Read article